UITNODIGING LEDENVERGADERING  WBB GIANTS (15 september 2021)

 

Aan de leden van basketbalvereniging West-Brabant Basketball Giants,

 

Het bestuur nodigt jullie allen van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Ook (de ouders van) onze jeugdleden zijn van harte welkom tijdens deze vergadering.

 

De ledenvergadering zal worden gehouden op Woensdag, 15 september 2021

Aanvang 20.00 – einde 21.30 uur Locatie: Sporthal Tuinwijk (foyer)

 

In de ledenvergadering wordt door het bestuur kort verantwoording gegeven voor het gevoerde beleid en komen de financiën van de club aan de orde. De begroting voor het volgende seizoen wordt gepresenteerd. Alle items van bestuur, commissies, contributie, trainers, scheidsrechters tot vrijwilligers komen deze avond aan bod. Je krijgt dan de gelegenheid om mede het beleid te helpen bepalen van jouw eigen basketbalvereniging. Tevens wordt hiermee het startschot gedaan voor het Jubileumjaar.

In 2 0 2 2 bestaan de WBB Giants 50 jaar!

 

Belangrijke data:

–    Dinsdag 31 aug.         Eerste trainingsdag voor het nieuwe seizoen

(laatste week grote zomervakantie), alle coronamaatregelen omtrent trainingen treft u op de website.

  • Weekend 18 sept.       Start competitie
  • 2 0 2 2                              50 jarig jubileum van WBB Giants

Geeft u vooral aan of u interesse heeft in een bepaalde Vrijwilligersfunctie of een Bestuursfunctie. Zie overzicht via deze Link!

Heeft u vooraf een vraag? U kunt deze dan mailen naar willem@vdkb.nl .

Sportieve groet,

Namens het bestuur van de West Brabant Basketball GIANTS,

                 

       1 9 7 2       5 0      2 0 2 2

Willem van der Kolk, Voorzitter