Leeftijd-indelingen Seizoen 2020 – 2021

De volgende leeftijdsgrenzen worden voor het seizoen 2020 – 2021 gehanteerd volgens de Nederlandse Basketball Bond:

TEAMINDELINGEN:TEAMS:GEBOREN OP:
U8Gemengd2013 of later
U10Gemengd2011 en 2012
U12Gemengd2009 en 2010
U14Gemengd2007 en 2008
U16Meisjes – Jongens2005 en 2006
U18Meisjes – Jongens2003 en 2004
U20Dames – Heren2001 en 2002
U22Dames – Heren1999 en 2000
Senioren Dames – Heren1998 en eerder

Peildatum is 1 januari van het lopende speelseizoen, dus iemand die op peildatum 01-01-2021 18 jaar wordt of daarna nog moet worden, kan uitkomen in de U18 klasse. Is die persoon al voor de peildatum 18, dan dient deze in de U20 uit te komen.

De ‘U’ voor een Teamnummer staat voor het Engelse woord ‘Under’ of wel Onder….leeftijd. De ‘X‘ staat voor Mix of wel Gemengd meisjes/jongens.

Dispensatie Spelers

Aanvragen voor dispensaties van spelers zijn uiteraard wederom mogelijk. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Verklaring geen bezwaar, voor meespelen in een hogere leeftijdsklasse. Klik hier voor het betreffende formulier.Deze ouderverklaringen dient u in eigen beheer te hebben. Deze hoeft u niet meer naar de NBB op te sturen, maar moet u kunnen overleggen wanneer daar door de NBB om wordt gevraagd.
  • Dispensatie om mee te spelen in een lagere leeftijdsklasse. Aanvragen kunnen alleen via het systeem worden aangevraagd! Vraag deze dispensaties tijdig aan. Dit om teleurstellingen vlak voor het begin van de competitie te voorkomen! U kunt ook vooraf advies inwinnen bij de competitie organiserende instantie wat de beste oplossing voor bepaalde gevallen is. Houdt u er rekening mee dat wanneer dispensatie wordt verleend, ploegen verlies van rechten wat betreft kampioenschap en promotie kunnen krijgen.

Dispensatie Coaches

Een ploeg dient over een voldoende gekwalificeerde coach te beschikken, op straffe van een boete. Voorwaarden zijn gepubliceerd in het Handboek Trainers & Coaches. Dispensatie kan alleen digitaal aangevraagd worden via het dispensatieformulier coaches

Versie: NBB 2020-2021