Leeftijd-indeling

De volgende leeftijdsgrenzen worden voor het seizoen 2023 – 2024 gehanteerd volgens de Nederlandse Basketball Bond:

TEAMINDELINGEN: TEAMS: INDELINGEN:
U8 Mixteam Jonger dan 8 jaar
U10 Mixteam Jonger dan 10 jaar
U12 Mixteam Jonger dan 12 jaar
U14 Mixteam Jonger dan 14 jaar
U16 Meisjes – Jongens   Jonger dan 16 jaar
U18 Meisjes – Jongens Jonger dan 18 jaar
U20 Dames – Heren Jonger dan 20 jaar
U22 Dames – Heren Jonger dan 22 jaar
Senioren Dames – Heren 22 jaar en ouder

In deze leeftijdsgroepen kunnen competities worden georganiseerd voor meisjes en jongens (in alle leeftijdsgroepen) of Mixteams (tot en met de leeftijdsgroep U14).

Voor het bepalen van de leeftijdsgroepen is de leeftijd op 1 januari van het lopende speelseizoen bepalend.

Dispensatie Spelers

Aanvragen voor dispensaties van spelers zijn uiteraard wederom mogelijk. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Verklaring geen bezwaar, voor meespelen in een hogere leeftijdsklasse. Klik hier voor het betreffende formulier.Deze ouderverklaringen dient u in eigen beheer te hebben. Deze hoeft u niet meer naar de NBB op te sturen, maar moet u kunnen overleggen wanneer daar door de NBB om wordt gevraagd.
  • Dispensatie om mee te spelen in een lagere leeftijdsklasse. Aanvragen kunnen alleen via het systeem worden aangevraagd! Vraag deze dispensaties tijdig aan. Dit om teleurstellingen vlak voor het begin van de competitie te voorkomen! U kunt ook vooraf advies inwinnen bij de competitie organiserende instantie wat de beste oplossing voor bepaalde gevallen is. Houdt u er rekening mee dat wanneer dispensatie wordt verleend, ploegen verlies van rechten wat betreft kampioenschap en promotie kunnen krijgen.

Dispensatie Coaches

Een ploeg dient over een voldoende gekwalificeerde coach te beschikken, op straffe van een boete. Voorwaarden zijn gepubliceerd in het Handboek Trainers & Coaches. Dispensatie kan alleen digitaal aangevraagd worden via het dispensatieformulier coaches

© NBB 2024