Leeftijd-indelingen Seizoen 2020 – 2021

De volgende leeftijdsgrenzen worden voor het seizoen 2020 – 2021 gehanteerd volgens de Nederlandse Basketball Bond:

TEAMINDELINGEN: TEAMS: GEBOREN OP:
U8 Gemengd 2013 of later
U10 Gemengd 2011 en 2012
U12 Gemengd 2009 en 2010
U14 Gemengd 2007 en 2008
U16 Meisjes – Jongens 2005 en 2006
U18 Meisjes – Jongens 2003 en 2004
U20 Dames – Heren 2001 en 2002
U22 Dames – Heren 1999 en 2000
Senioren Dames – Heren 1998 en eerder

Peildatum is 1 januari van het lopende speelseizoen, dus iemand die op peildatum 01-01-2021 18 jaar wordt of daarna nog moet worden, kan uitkomen in de U18 klasse. Is die persoon al voor de peildatum 18, dan dient deze in de U20 uit te komen.

De ‘U’ voor een Teamnummer staat voor het Engelse woord ‘Under’ of wel Onder….leeftijd. De ‘X‘ staat voor Mix of wel Gemengd meisjes/jongens.

Dispensatie Spelers

Aanvragen voor dispensaties van spelers zijn uiteraard wederom mogelijk. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • Verklaring geen bezwaar, voor meespelen in een hogere leeftijdsklasse. Klik hier voor het betreffende formulier.Deze ouderverklaringen dient u in eigen beheer te hebben. Deze hoeft u niet meer naar de NBB op te sturen, maar moet u kunnen overleggen wanneer daar door de NBB om wordt gevraagd.
  • Dispensatie om mee te spelen in een lagere leeftijdsklasse. Aanvragen kunnen alleen via het systeem worden aangevraagd! Vraag deze dispensaties tijdig aan. Dit om teleurstellingen vlak voor het begin van de competitie te voorkomen! U kunt ook vooraf advies inwinnen bij de competitie organiserende instantie wat de beste oplossing voor bepaalde gevallen is. Houdt u er rekening mee dat wanneer dispensatie wordt verleend, ploegen verlies van rechten wat betreft kampioenschap en promotie kunnen krijgen.

Dispensatie Coaches

Een ploeg dient over een voldoende gekwalificeerde coach te beschikken, op straffe van een boete. Voorwaarden zijn gepubliceerd in het Handboek Trainers & Coaches. Dispensatie kan alleen digitaal aangevraagd worden via het dispensatieformulier coaches

 

Versie: NBB 2020-2021