Aandachtspunten Coronacrisis per 14 oktober 2020

Geen competitie tot en met het weekend van 7/8 november 2020 !

Onderstaand treft u de gewijzigde maatregelen die per 14 oktober 22.00 uur van kracht zijn: 

Sporten:

Sportbeoefening is alleen toegestaan in groepen van niet meer dan 4 personen (exclusief trainer) en sportwedstrijden zijn verboden.

Uitzonderingen:

Sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport. Personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club en tijdens sportonderwijs.

  • Voor alle sportwedstrijden en –trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.

Tot de verboden sportwedstrijden behoren ook de wedstrijden in de zogenaamde denksport. Het gaat immers om het terugdringen van de reisbewegingen.

  • In de gemeentelijke sportaccommodaties blijven douches en kleedkamers na schooltijd gesloten. Dit geldt ook voor kleedkamers in sportaccommodaties die bij onderwijsinstellingen horen. 

Toiletten kunnen wel geopend blijven. Kleedkamers bij zwemgelegenheden mogen wel open blijven.

  • Voor het sporten buiten en binnen geldt dat niet met meer dan vier volwassen personen in een groep mag worden gesport. Er mogen wel meerdere groepen van vier personen tegelijk sporten (met inachtneming van de 1,5 meter). Voor personen tot 18 jaar geldt dit niet, die mogen zowel binnen als buiten in een grotere groep sporten.
  • Voor het sporten binnen geldt aanvullend dat mag worden gesport met maximaal 30 personen tegelijk (niet met meer dan vier volwassen personen in een groep).

Voor de sporthallen is dit maximaal 30 personen per zaaldeel waarbij de scheidingswand permanent naar beneden is en de bezoekersstromen van en naar die zalen gescheiden zijn.

  • Individuele sporten zoals bijvoorbeeld zumba of bootcamp mogen buiten in groepen van maximaal vier. Er mogen buiten meerdere groepen van vier zijn.

Uiteraard geldt voor alle volwassenen de plicht om weer 1,5 meter afstand te houden. 

Alle andere maatregelen die in eerdere communicatie zijn medegedeeld, niet zijnde bovenstaande maatregelen, zijn nog altijd van kracht. Aandacht voor de 1,5 meter maatregel en de hygiënemaatregelen blijven van cruciaal belang willen we deze tweede golf met elkaar kunnen bestrijden.  

Ø  Vriendelijk verzoek aan de gebruikers van de  binnensportaccommodaties om, als u dat nog niet heeft gedaan, via verhuur.sport@bergenopzoom.nl door te geven of u wel of geen gebruik maakt van de reeds gehuurde sportaccommodatie. Dit i.v.m. planning en facturering.

Ø  Aan de buitensportverenigingen het verzoek om de communicatie van de door u genomen maatregelen door te mailen naar sport@bergenopzoom.nl zodat wij hiervan op de hoogte zijn.

Ook voor de vergaderzalen en multifunctionele ruimte in de Boulevard geldt het maximum aantal van 30 personen per zaal, mits de 1,5 meter kan worden gewaarborgd.

Bovenstaande regels gelden tot nader bericht.

Heeft u toch nog vragen, stel deze dan zoveel mogelijk per mail via sport@bergenopzoom.nl. Op deze manier kunnen wij de vragen beter inventariseren en kunnen wij de veel gestelde vragen in de informatiemailing opnemen.  

Met vriendelijk groet,  namens Team sport 

Gemeente Bergen op Zoom 

De Rijksoverheid heeft afgelopen dinsdagavond bekend gemaakt dat ter bestrijding van het snelgroeiende aantal coronabesmettingen ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Deze gaan vanavond (14 oktober) om 22.00 uur in. Voor de sport betekent dit concreet dat er de komende 4 weken niet in competitieverband mag worden gespeeld. Alleen jeugd tot 18 jaar mag onderling blijven trainen en spelen bij de eigen vereniging. Over 2 weken zal worden beoordeeld of na deze periode van 4 weken nog verdere maatregelen genomen dienen te worden. 
NOC*NSF werkt op dit moment het protocol ‘Verantwoord Sporten’ bij, waarna we ook de nieuwe versie van het Coronaprotocol Basketbalcompetities op onze site plaatsen. De actuele versies zijn altijd hier te vinden:

https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

Alle wedstrijden in deze periode worden op een fictieve wedstrijddatum aan het einde van de betreffende competitie gezet, zodat de verenigingen, wanneer weer mogelijk, deze in onderling overleg kunnen inplannen. Mochten wedstrijden, die vanwege corona niet gespeeld zijn, niet opnieuw ingepland kunnen worden, dan worden deze als niet gepland beschouwd zonder verdere consequenties! 

We begrijpen dat dit alles voor de verenigingen, beoefenaars en volgers van het basketball zeer ingrijpend is. Maar we realiseren ons ook dat deze maatregelen nodig zijn. We roepen iedereen dan ook op de maatregelen op te volgen, zodat we met zijn allen het basketball zo snel mogelijk weer kunnen hervatten. 

Opleidingen

In de geest van de afgekondigde maatregelen worden alle opleidingen, die namens de NBB georganiseerd worden, opgeschort. Dit is mede ingegeven door het standpunt dat het NOC*NSF hieromtrent heeft ingenomen. We verzoeken alle verenigingen die zelf een opleiding hebben gepland, deze beslissing te volgen. De komende weken gaan we vanuit de NBB bekijken of en zo ja hoe het mogelijk zal zijn om de theorielessen via een digitale weg alsnog aan te bieden.


Met vriendelijke groet, NEDERLANDSE BASKETBALL BOND