Aandachtspunten Sporthal / Gymzaal per 9 september ’20

 • De algemene richtlijnen voor het gebruik van de sporthallen zijn geldend. Bij  wijzigingen wordt u hierover geïnformeerd.
 • Sporters moeten buiten wachten en mogen niet voor gereserveerde tijd naar binnen.
 • Ouders/verzorgers die hun kind(eren) ophalen moeten buiten wachten of in horecagelegenheid. Tijdens wedstrijden is tribune open.
 • Er is een wisseltijd tussen 2 verschillende verenigingen van minimaal 5 minuten. Dit geldt niet voor teams van dezelfde vereniging.
 • De kleedkamers en tribunes zijn gesloten, in de centrale hal zijn enkele toiletten geopend. Voor scholen zijn kleedkamers overdag open. Op wedstrijddagen zijn de tribunes wel geopend. Clubs moeten hiervoor registratie bijhouden via aanwezigheidslijst en deze 4 weken bewaren. De supporters moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden (dit geldt niet voor kinderen onder 18 jaar en gezinnen die in één huis wonen). De club is verantwoordelijk voor goede registratie.
 • In sportkleding naar sportaccommodatie komen, eventueel jas en schoeisel in sporttas opbergen en op veilige plek in sporthal wegzetten. Dit geldt niet voor schoolsport.
 • Verzoek om voorafgaand aan bezoek sporthal naar toilet gaan.
 • Voor en na sporten handen wassen of desinfecteren.
 • Tijdens de trainingen geldt de 1,5 meter onderlinge afstand niet, daarna geldt weer de afstandsbeperking voor personen vanaf 18 jaar.
 • De sporttoestellen en materialen moeten door de verenigingen en scholen zelf worden schoongemaakt of gedesinfecteerd. Bij gebruik van de touwen vooraf handen laten desinfecteren.
 • In sporthal is beheerder aanwezig, of wordt verwezen naar tel.nr.
 • In gymzaal is er een verantwoordelijke vertegenwoordiger van de vereniging die ervoor zorgdraagt dat de afspraken worden nagekomen.
 • In alle gevallen geldt: gebruik je gezonde verstand!
 • verhuur.sport.@bergenopzoom.nl of tussen 9.00 en 12.00 via 0164 – 27 73 08. Online reserveren is voorlopig nog niet mogelijk.
 • Andere sportgerelateerde vragen naar: sport@bergenopzoom.nl
 • Mocht de sporthal niet open zijn dan kunt u bellen met 0164 – 27 78 28 of 06 – 21 11 38 59.
 • Stel eventuele bezoekende verenigingen in kennis van de regels.