Sportiviteit & Respect WBB GIANTS

 

 

 

Hieronder lees je wat wij, bij Basketballvereniging West-Brabant Basketball GIANTS, verstaan onder Sportiviteit & Respect binnen onze vereniging èn bij bij het spelen bij en tegen andere verenigingen! Wij vragen om ieders medewerking bij het naleven van deze Gedragscode.

 

Lees voor meer info NOC / NSF: https://centrumveiligesport.nl/

 

 

1. Algemene Gedragscode

Als Basketballvereniging WBB Giants ontkomen we niet aan het vaststellen van een aantal afspraken en regels waaraan zowel leden, trainers/coaches/teambegeleiders als ook ouders en bezoekers zich dienen te houden. Deze zijn bedoeld om het basketball in het algemeen en de Basketballvereniging WBB Giants in het bijzonder de juiste uitstraling te laten behouden. In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet dienen geconstateerde zaken gemeld te worden bij het bestuur.
Van iedereen die onze vereniging bezoekt, wordt passend gedrag verwacht.

Hieronder verstaan we:

 • Respecteer de spelregels van de basketballsport.
 • Respecteer de medespelers en de tegenstander.
 • Behandel alle deelnemers in het basketball gelijkwaardig.
 • Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij het basketball.
 • Blijf van de spullen van een ander af.
 • Sta samen voor faire sport: Fair Play!.
 • Spreek elkaar aan op het naleven van afspraken en regels.
 • Er worden geen beeldopnamen gemaakt zonder toestemming van betrokkenen.

2. Sporters

2.1 Algemeen:

 • Ken de spelregels.
 • Meld je op correcte wijze tijdig af voor training en wedstrijd bij je trainer / coach.
 • Draag correcte kleding tijdens training en wedstrijd. Hieronder verstaan we broek en shirt en degelijke basketballschoenen. Tijdens de wedstrijd speel je in het tenue dat de vereniging beschikbaar stelt.
 • Draag geen sieraden. Alles wat je niet af kan doen dient afgeplakt te worden. Denk hierbij aan ringen, piercings, oorbellen en armbandjes.
 • Draag zorg voor het aan jou toevertrouwde materiaal van de vereniging, zoals ballen, baskets en scorebord.
 • Zorg voor een goede warming up. Dat voorkomt blessures.
 • Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Gedraag je met respect naar je medespelers en je trainer/coach.
 • Heb de moed om je eigen tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je coach, je teamgenoten of je ouders.
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt basketballen, zowel trainen als wedstrijd spelen. Dit is niet allemaal vanzelfsprekend.
 • Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden wordt geen alcohol gedronken.
 • Voer je zaaltaken consequent en gedegen uit. Neem deze taken net zo serieus als je eigen wedstrijd. Zelf wil je immers ook goede scheidsrechters en een goede tafel.
 • Draag zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Een deodorant vooraf voorkomt nare luchtjes. Douchen is aan te bevelen èn het gebruik van doucheslippers.
 • Zorg ervoor dat je de kleedkamer en zaal netjes achterlaat.

2.2 Training:

 • Wees actief en betrokken tijdens de training. Er wordt inzet van je verwacht.
 • Zorg dat je oefeningen tijdens trainingen zo goed mogelijk beheerst. Vraag je trainer eventuele tips of extra oefeningen.
 • Zorg dat je op tijd in de zaal bent. Je dient voor het starten van de training omgekleed gereed te zijn.

2.3 Wedstrijd:

 • Houd het wedstrijdschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet spelen en bespreek dit met je teamgenoten. Het schema vind je op de site http://www.wbbgiants.nl
 • Zorg dat je op tijd bent. Vuistregel bij thuiswedstrijden is minimaal 30 minuten van te voren aanwezig in de zaal i.v.m. omkleden en ‘warming-up’.
 • Zorg dat je weet hoe laat je moet verzamelen bij uitwedstrijden en wie (van de ouders) er rijdt.
 • Na afloop van de wedstrijd geef je in een ‘line-up’ je tegenstanders en scheidsrechters een hand en je bedankt de ‘tafel’.
 • Aanvaard, zonder commentaar, beslissingen van scheidsrechters en tafelaars. Als zij niet voor hun taak geschikt lijken bespreek dit dan later met de coach zodat die dit binnen de vereniging verder kan bespreken en op verbetering kan aandringen.
 • Beïnvloed de scheidsrechter en tafelaars niet door onbehoorlijke taal of agressieve woorden en gebaren. Waarschijnlijk werkt dit in je nadeel en het bevordert ook het eigen spel zeker niet.
 • Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd. Een goed gesprek achteraf is beter.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. Bedank de tegenstander voor hun goede spel als je zelf de overwinnaar bent.
 • Onsportiviteit van een tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of een team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.

3. Ouders / verzorgers

 • Geef blijk van belangstelling door zoveel mogelijk mee te gaan naar wedstrijden.
 • Wees enthousiast. Positieve aanmoedigingen stimuleren uw zoon/ dochter en medespelers.
 • Laat het coachen over aan de coach, dit voorkomt onduidelijkheid.
 • Leer uw kind zich sportief te gedragen tegenover zijn/haar tegenspelers, medespelers of scheidsrechter.
 • Leer uw kind beslissingen van de scheidsrechter te accepteren. Reageer dus niet naar de scheidsrechter.
 • Stel de trainer/coach tijdig op de hoogte omtrent bijzondere omstandigheden aangaande uw kind(eren), die mogelijk van invloed kunnen zijn op zijn/haar functioneren binnen het team.
 • Mocht uw kind problemen hebben met teamleden of de trainer/coach, meld dit dan bij de coach of bij de Technische Commissie.
 • Stel u op de hoogte van alle informatie die u krijgt van de WBB Giants. Op de website staat het wedstrijdprogramma en worden tevens andere activiteiten aangekondigd.
 • Bij verhindering van uw kind bij training of wedstrijd dient u dit tijdig door te geven aan Trainer/Coach.
 • Wij verwachten dat ouders/verzorgers die in het bezit zijn van een auto, per toerbeurt meerijden naar uitwedstrijden. Het is van belang dat u beschikt over een inzittendenverzekering.
 • Het wassen van de wedstrijdtenues wordt regelmatig aan ouders gevraagd.

4. Trainers en coaches

 • Wees redelijk in de eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
 • Houd het wedstrijdschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet coachen.
 • Houd het tafel- en fluitschema in de gaten zodat je je team hierop attent kan maken.
 • Zorg voor de spelerskaarten en neem deze mee naar wedstrijden. Je bent verplicht ze te tonen op verzoek van de scheidsrechter.
 • Wees bekend met de spelregels.
 • Leer de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op. Bedenk dat alle teamleden dezelfde contributie betalen.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.
 • Schreeuw niet en maak kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd (onnodig) verliezen.
 • Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de coach van de tegenstander.
 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Benoem regelmatig wat het team of een speler goed doet.
 • Coaches nemen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gedrag van hun spelen ten opzichte van tegenstanders, publiek en scheidsrechters (Coach heeft opvoedende taak en voorbeeldfunctie).
 • Coaches nemen verantwoordelijkheid voor hun publiek.
 • Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden wordt geen alcohol gedronken.
 • Volg altijd het advies op van een Arts of EHBO-er bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem geen risico bij enige twijfel.
 • Bereid de training voor zodat de training goed verloopt.
 • Zorg voor terugkoppeling bij problemen of misverstanden binnen het team naar de Technische Commissie en/of Bestuur.

5. Scheidsrechters en Tafelaars (Juryleden)

 • Pas de regels toe op het niveau van de spelers.
 • Gebruik het gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de spelers in het basketballspel niet verloren gaat door onnodig ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat je zowel in als buiten het veld als scheidsrechter/official jezelf sportief opstelt.
 • Geef daar waar het verdiend is beide teams na afloop van een wedstrijd een compliment voor hun spel.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 • Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief waardoor het respect voor eerlijk basketballspel gehandhaafd blijft.
 • Beoordeel van de eerste tot de laatste seconde van een wedstrijd een fout op dezelfde manier.
 • Wees ruim van tevoren aanwezig zodat je je goed kunt voorbereiden op de wedstrijd.
 • Draag in ieder geval een T-shirt met een kleur die afwijkt van de teamtenues. Een pet hoort hier niet bij.
 • Stel jezelf regelmatig op de hoogte van de spelregelwijzigingen en interpretaties. Mocht je behoefte hebben aan ondersteuning, geef dit dan aan bij de scheidsrechter commissaris.
 • Let goed op tijdens het tafelen en vul het sheet op correcte wijze in. Laat je niet afleiden!
 • Houd het tafel- en fluitschema in de gaten zodat je weet wanneer je moet tafelen of fluiten.
 • Regel tijdig, als je verhinderd bent, een vervanger.
 • Scheidsrechters moeten minimaal hun F-licentie hebben en tafelaars moeten de cursus ‘tafelen’ gevolgd hebben.

6. Toeschouwers

 • Neem alleen plaats op de daarvoor bestemde tribune.
 • Verstoor de training niet door uw aanwezigheid. Dit kan de trainer en het team afleiden.
 • Denk er aan dat de basketballers voor hun eigen plezier deelnemen aan georganiseerde sportbeoefening.
 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, coaches, scheidsrechters of andere officials.
 • Geef applaus bij goed spel van zowel het eigen team als van de tegenstander.
 • Maak een speler nooit belachelijk en scheld hem niet uit als hij een fout maakt gedurende de wedstrijd.
 • Veroordeel elk vorm van geweld.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter ( hij/zij heeft er over het algemeen meer verstand van en een betere kijk op )
 • Moedig de spelers altijd aan om zich aan de spelregels te houden.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Vergeet u bij het verlaten van de tribune niet uw afval mee te nemen. Bij de uitgang staat een prullenbak.

7. Bestuurs- en Commissieleden

 • Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname aan de basketballsport bestaan voor alle (potentiële) leden, ongeacht hun vaardigheid, sekse of leeftijd.
 • Houd bij de wedstrijdbepalingen (speelschema) rekening met de leeftijd en mate van volwassenheid van de teams.
 • Houd bij het beleid rekening met het gegeven dat het basketball voorop staat en de beheersing van de sport. Beloning in de vorm van overwinning of kampioenschap dient niet als belangrijkste gezien te worden. Wees gul met lof voor inzet.
 • Handel op financieel gebied naar eer en geweten en draag zorg voor een kascontrole.
 • Verspreid deze Gedragscode met betrekking tot Sportiviteit & Respect onder de spelers, trainers/coaches, overig kader, ouders en toeschouwers.
 • Zorg ervoor dat technisch kader, sponsors en spelers zich bewust zijn van hun invloed en hun verantwoordelijkheid met betrekking tot fair play in de basketballsport.
 • Streef ernaar dat er goed toezicht van gediplomeerde en/of ervaren trainers is. Zij zijn in staat om sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • Bied binnen de beperkte middelen opleidingsmogelijkheden aan om het trainen en het coachen te verbeteren met de nadruk op Sportiviteit & Respect, voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • Promoot de Basketballsport binnen de gemeente Bergen op Zoom en omgeving op diverse wijzen.
 • Streef ernaar de Website up-to-date te houden.

8. (Seksuele) intimidatie

 • Het kader (Bestuur, Commissieleden, trainer, coach) moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de basketballer zich veilig voelt (te bewegen).
 • Het kader onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het functioneren in het team.
 • Het kader onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de spelers.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen het kader en een lid van de vereniging onder de 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • Het kader mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of het kaderlid deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • Het kader onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • Het kader zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • Wanneer het niet nodig is zal de trainer/coach zich niet in de kleedkamer begeven tijdens het omkleden of douchen.
 • Wanneer het wel nodig is, zal de trainer/coach met een andere volwassene in de kleedkamer zijn. Dit om misverstanden te voorkomen.
 • Het kader heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en machtsmisbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • Het kader zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen (extra speeltijd geven valt eveneens onder deze vergoeding). Ook aanvaardt het kader geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke blijken van dank en waardering.
 • Het kader zal er actief op toezien dat deze Gedragscode wordt nageleefd door iedereen die bij de sporter en de vereniging is betrokken. Indien een kaderlid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze afspraken en regels zal de betreffende persoon hierop direct worden aangesproken. Afhankelijk van de ernst van de constatering zal het niet naleven van de afspraak/regel worden gemeld bij de Voorzitter.

Onze vertrouwenspersonen behandelen de informatie altijd vertrouwelijk!

9. Informatie over boetes/sancties

 • Wees je ervan bewust dat de Nederlandse Basketball Bond diverse boetes toekent. Denk hierbij aan een foutief ingevuld wedstrijdsheet en een team dat niet op tijd afzegt. Als we daar allemaal alert op zijn kunnen we deze boetes voorkomen en scheelt dit de vereniging veel geld.
 • Besef dat het niet naleven van deze Gedragscode kan leiden tot schorsing of verwijdering opgelegd door het kader en/of de Nederlandse Basketball Bond.

10. Tot slot

Bij het aangaan van het lidmaatschap van Basketballvereniging WBB Giants, gaat u automatisch akkoord met deze Gedragscode.
Bij algemene vragen en/of opmerkingen over deze Gedragscode kunt u terecht bij de voorzitter van de vereniging, of bij afwezigheid ieder ander bestuurslid.

Voor meer info lees NOC/NSF https://centrumveiligesport.nl/

 

© WBBGiants 2024