West-Brabant Basketball GIANTS
Vrijwilligers Gezocht!2023-10-25T12:25:08+02:00

 Vrijwilliger worden bij WBB Giants

Vele handjes maken licht werk! Een erg mooi gezegde! Onze club drijft op de inzet van vrijwilligers en via deze weg willen we de vrijwilligers die ons de afgelopen jaren zo veel hebben geholpen heel erg bedanken!! We komen echter momenteel op vele fronten vrijwilligers te kort. Het zijn steeds dezelfde mensen die taken uitvoeren die bij het runnen van een club horen. Om onze club nog sterker te maken als dat het nu al is hebben we daarom meer handen nodig. Daarom doen we een zeer dringende oproep aan iedereen (leden, ouders, familie, vrienden) ”Meld je aan als vrijwilliger”!

We hebben momenteel 190 leden en zijn nog steeds erg groeiende! Dit is een goed teken, maar dat betekent des te meer dat we meer vrijwilligers nodig hebben.  

Wij zoeken nog vrijwilligers voor de volgende taken:

  •  Fluit en jureer schema maken en opvolgen tijdens het seizoen: je krijgt hiervoor natuurlijk inzicht in de beschikbare scheidsrechters en juryleden en wordt natuurlijk op weg geholpen hoe dit het beste aan te pakken!
  •  Trainers en/of Coaches: Elk team heeft een trainer/coach nodig. Vaak is dit een en dezelfde persoon, maar dat hoeft natuurlijk niet. Daarnaast hebben we graag meer dan 1 trainer/coach die het team onder zijn of haar hoede neemt, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen of kunnen opvangen als de ander een keer niet kan. Ook als je geen ervaring met Basketball hebt en wel interesse is dat geen probleem. We hebben een aantal ervaren trainers die je hierin kunnen begeleiden. Er zijn vele mogelijkheden binnen de club om ervaring op te doen en natuurlijk gaan we in ovelleg over de tijden wanneer het bij je uitkomt training te geven.
  • Mensen die willen fluiten en/of jureren: mocht je hiervoor nog niet bevoegd zijn dan kun je     aan het begin van dit seizoen een workshop dag volgen, dan wordt je klaargestoomd om te fluiten   en/of te jureren.
  • Trainingstijdenschema / Zaalindeling maken en contact hierover hebben met de gemeente: Je gaat in overleg met de trainers om te kijken wie wanneer traint, in welke zaal en de juiste combi’s maken zodat de trainers die zelf nog spelen niet van zaal hoeven te switchen en zelf gelijk ook kunnen trainen na training te hebben gegeven. Daarnaast hierover contact leggen met de Gemeente, kijken wat de mogelijkheden zijn.
  •  Technische Commissie: Binnen elke Basketball club is er een Technische Commissie, de “TC”. Deze commissie zorgt voor de teamindelingen, organiseert scheidsrechter cursussen, leidt trainers op, organiseert coach clinics, houdt de vinger aan de pols wat er speelt in de verschillende teams en geeft het bestuur een voorzet voor de te nemen koers die we moeten varen met de club. Daarnaast zijn ze natuurlijk de contactpersoon voor de trainers en coaches. Ze vergaderen een paar keer per seizoen en kunnen daar nog wel wat mensen gebruiken die ze met al deze taken willen ondersteunen. Ben je iemand met een Visie en bereid mee te denken over de toekomst, meld je dan aan voor deze Commissie!
  • Zaalwacht: Aanwezig zijn op wedstrijddagen. Teams aansturen bij het opbouwen of afbreken van hun velden, tablets halen bij de beheerder en neerleggen bij de tafels. Teams hun veld aanwijzen, wedstrijdvijfjes uitdelen, maar vooral de scheidsrechters en juryleden hun wedstrijd wijzen en eventueel bellen als ze er niet zijn/op tijd zijn.
  • Sponsorcommissie: Als WBB Giants hebben we een aantal Sponsors die onze club een warm hard toe dragen. Die zijn we uiteraard erg dankbaar! Maar er is naar ons idee nog veel meer uit te halen. We hebben ook wel een aantal ideeën, maar daarvoor hebben we mensen nodig die ons daarbij willen helpen deze in uitvoering te kunnen brengen. Heb je een vlotte babbel en zin de WBB Giants financieel nog sterker te maken, meld je dan nu aan voor deze Commissie.

Verklaring omtrent goed gedrag (VOG)

WBB Giants wil een vereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen en binnen een veilige omgeving kunnen sporten. Daarom stellen we het bezit van een Verklaring Omtrent goed Gedrag (VOG) verplicht voor al onze vrijwilligers, in welke functie dan ook, vanaf de leeftijd van 16 jaar. Een VOG is een verklaring vanuit Justitie dat jouw gedrag uit het verleden, geen bezwaar vormt om binnen WBB Giants actief te zijn. VOG’s zullen ongewenst gedrag niet uitsluiten, maar is wel een stap naar een veiliger sportklimaat. We willen hiermee een belangrijk signaal afgeven. Iedere nieuwe vrijwilliger zal hierover een bericht ontvangen van het Ledensecretariaat. 

Naast de VOG hebben we natuurlijk ook onze Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Zij dragen zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de Bond) bij een incident binnen de vereniging. (Kijk ook eens op de pagina, link  Sportiviteit & Respect )

WBB Giants heeft twee vertrouwenspersonen:  en Ton de Bont. Heeft u een kwestie die u niet lekker zit, dan is het mogelijk om of Ton te benaderen. Bijvoorbeeld als er iets vervelends is voorgevallen tijdens een training of wedstrijd en als u daar in gesprek met de Trainer / Coach niet uitkomt. De vertrouwenspersonen gaan met u in gesprek. U kunt uw verhaal of vraag met hen delen. Zij kijken zo nodig samen met u naar een passende oplossen. Daarbij kan soms hoor en wederhoor van belang zijn. Soms raadplegen zij deskundig advies. De uitkomst daarvan delen zij met u.  

Onze vertrouwenspersonen behandelen de informatie altijd vertrouwelijk! 

 

 

Hartelijk dank en hopelijk tot gauw, het Bestuur van de

West-Brabant Basketball GIANTS

 

 

WBB Giants 2023
Ga naar de bovenkant