Competitie WBB Giants

SEIZOEN 2020 – 2021

Afgelopen dinsdagavond (02/02) heeft het kabinet bekend gemaakt, dat de huidige lockdown wordt verlengd tot tenminste dinsdag 2 maart. Ook is een update van de routekaart gepubliceerd. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) moet daarom helaas vaststellen dat ook dit seizoen alle basketballcompetities (met uitzondering van de DBL en de WBL) niet kunnen worden afgerond in hun huidige opzet. Het aantal inhaalweekenden dat in juni nog beschikbaar is, is helaas niet voldoende om alle gepubliceerde competitieronden in te plannen. Als gevolg hiervan moeten we vaststellen dat de competities binnen het vastgestelde uitgangspunt van 75% gespeelde wedstrijden niet kan worden voltooid. Er worden derhalve geen kampioenen en degradanten aangewezen, de gepubliceerde promotie – en degradatieregelingen worden niet toegepast en landelijk worden geen Finals georganiseerd. Bij de indeling van de competities voor het nieuwe seizoen 2021-2022 wordt gekeken naar de huidige indeling en wordt een zo eerlijk mogelijke afweging gemaakt voor teams die mogelijk geen recht hebben op plaatsing in een bepaalde divisie/klasse/poule.

 

De NBB vindt het heel belangrijk dat, zodra dit weer veilig en verantwoord kan, er weer kan worden gesport. Hierbij willen we als NBB faciliterend zijn naar de verenigingen toe en vooral qua organisatie ‘gereed staan’ zodra het vanuit de routekaart en maatregelen vanuit de overheid weer geoorloofd is om te basketballen. Daarom is besloten om voor nu alle reeds in Sportlink vermelde indelingen en geplande wedstrijden niet te verwijderen, maar te laten staan. Dit als hulpmiddel voor de verenigingen wanneer het basketballen weer is toegestaan (zie de bijlage voor meer details). De verenigingen mogen zelf bepalen of zij wel of niet gebruik gaan maken van deze planning. Los van het spelplezier van leden, bieden de wedstrijden de verenigingen ook de mogelijkheid om leden alsnog wedstrijdervaring te laten opdoen en om bijvoorbeeld scheidsrechters en coaches op te leiden.

 

Wanneer een vereniging of een bepaald team van een vereniging niet meer wil gaan spelen, dan is hiervoor alle begrip. In dat geval verzoeken wij de betreffende vereniging om dit voor maandag 1 maartaan het bureau en de tegenstander(s) door te geven. De wedstrijden van de betreffende teams van deze vereniging worden dan kosteloos (= geen boetes, terugtrekkingskosten, zaalhuurvergoedingen etc.) uit Sportlink gehaald. De betrokken tegenstanders hebben dan nog gelegenheid om eventuele tijdswijzigingen aan te brengen, andere tegenstanders te regelen en/of zaalhuur terug te geven aan de verhuurder. Voor die competitiewedstrijden die straks nog gaan worden gespeeld, zal de NBB gewoon de scheidsrechters aanschrijven in de gebruikelijke klassen. De daadwerkelijke kosten daarvan zullen aan het einde van het seizoen normaal worden doorbelast aan de deelnemende teams.

 

Op basis van alle signalen en meningen die we afgelopen week hebben opgehaald bij een kwart van alle verenigingen in het land, zijn wij ervan overtuigd dat deze geboden flexibiliteit en mogelijkheid tot het (georganiseerd) spelen van wedstrijden het beste recht doen aan dit gemankeerde seizoen en de situatie waarin het land nog steeds verkeert.

 

Sportlink Club. Toernooien

Het moment dat de verenigingen weer onderling tegen elkaar in de hal wedstrijden mogen spelen, zal vermoedelijk worden voorafgegaan door een periode waarin de vereniging enkel intern met eigen teams in de eigen hal aan de slag mag.

Voor het plannen/organiseren van interne wedstrijden en/of toernooien kan gebruik worden gemaakt van de software van Sportlink. Voor het gehele jaar 2021 stellen zij in deze lastige periode de module Club.Toernooien gratis beschikbaar! En daar bovenop geeft Sportlink ter ondersteuning ook nog een aantal workshops waarin wordt uitgelegd hoe deze module werkt. Op de website van Sportlink is alles over Club.Toernooien en deze actie te lezen: https://www.sportlink.nl/ledenadministratie/club-toernooien/.  

We zijn blij dat Sportlink deze mogelijkheid aanbiedt en we hopen dat het u kan helpen in deze bijzondere tijden om binnen uw vereniging weer op te starten zodra de sporthallen weer open mogen.

 

Competitie 2021-2022

Uiteraard hopen wij, samen met u, dat komend seizoen weer een volledig en basketbalrijk seizoen mag worden. Om de voorbereidingen, die de organisatie van dit competitieseizoen met zich meebrengt, zo goed mogelijk te laten verlopen, is besloten om het normale tijdpad te volgen, zoals dat in de voorgaande seizoenen ook gold. Op deze wijze bent u als vereniging in de gelegenheid tijdig uw zaalhuur vast te leggen, en kan er vanuit de NBB ook tijdig worden gestart met de organisatie.
Eind maart ontvangen de verenigingen dan ook de inschrijfinformatie. Voor de landelijke competities dient de inschrijving van teams uiterlijk op 1 mei plaats te vinden. Voor de afdelingscompetities zal deze deadline weer op 15 mei liggen. Begin juni worden dan de (concept)indelingen bekend gemaakt en vanaf begin juli kunnen de verenigingen in Sportlink aan de slag om de eigen thuiswedstrijden op de juiste datum en tijd binnen het oorspronkelijke weekend te plaatsen of in overleg met de betrokken tegenstander(s) naar een ander weekeinde te verplaatsen.

Wij realiseren ons terdege dat het in deze onzekere tijd voor sommige verenigingen lastig kan zijn een goede inschatting te doen van het aantal leden en het hiermee samenhangende aantal teams. Ook komend seizoen zal er daarom voorafgaand aan de competitiestart coulant worden omgegaan met eventuele terugtrekkingen.

Laatste informatie over Basketball en Corona

Met enige regelmaat komen bij de NBB de nodige vragen binnen rondom het coronavirus (COVID-19) en de mogelijke gevolgen voor trainingen en het spelen van basketbalwedstrijden. Op onze website vindt u de meest recente informatie over de eventuele gevolgen van het coronavirus voor de basketbalcompetitie en -trainingen, alsmede de laatste versie van het Coronaprotocol: https://www.basketball.nl/coronavirus/.

 

Ondanks dat de gehele breedtesport stil ligt, hopen we dat u kan genieten van topbasketball via de livestreams van de DBL en WBL clubs. Natuurlijk hopen we ook dat u allemaal aanstaande zaterdag om 17.30 uur zal inschakelen op Ziggo Sport om de Orange Lions aan te moedigen op weg naar plaatsing voor het EK Vrouwen 2021!  

Bron: NBB Januarie 2021

DATUM
TIJD THUIS UIT SPORTHAL ADRES   PLAATS