Inschrijfformulier WBB Giants

Inschrijfformulier West Brabant Basketball GIANTS

  • De vragen met een Rode Stip ben je verplicht in te vullen!
  • Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met het Huisreglement van Basketball vereniging, WBB Giants en onderwerpt zich aan alle reglementen en bepalingen die voor de leden van de WBB Giants van kracht zijn.
 

Verificatie

Indien men voordien bij een andere Basketballvereniging lid is geweest, dan ben je verplicht om bij de inschrijving een schuldvrij-verklaring te overleggen (aan te vragen bij de Penningmeester van de oude club)

Maak je inschrijving compleet door het AVG-Toestemmingsformulier in te vullen! Klik de Link hieronder aan:

Logo Klein (org.)

THE WBB GIANTS WELCOME YOU!!

versie WBB Giants 2020