Inschrijfformulier West-Brabant Basketball GIANTS

 


//
Verplicht bij minderjarige.
Verplicht bij minderjarige.
(Tip hier je keuze van Lidmaatschap aan.)
Click or drag a file to this area to upload.
Klik hier om pasfoto te downloaden of sleep je pasfoto naar dit vak om de foto te uploaden.
Betaling van de Contributie en Bondsafdracht gaat uitsluitend via maandelijkse automatische incasso. Ondergetekende machtigt de vereniging WBB Giants hierbij via vermeld (IBAN) bankrekeningnummer de jaarlijkse afschrijving van de Bondscontributie (in 2 delen) en het eenmalig afschrijven van €10,- aan inschrijfgeld.

 


Wanneer je voor deze inschrijving bij een andere Basketballvereniging lid bent geweest, dan ben je verplicht om een schuldvrij-verklaring te overleggen (aan te vragen bij de Penningmeester van de oude club)

 

Maak je inschrijving compleet door het AVG-Toestemmingsformulier in te vullen! Klik de Link hieronder aan:

 

 

 

versie WBB Giants 2022