Inschrijfformulier West-Brabant Basketball GIANTS

 


Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Naam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Verplicht bij minderjarige.
E-mail Ouder(s)
Verplicht bij minderjarige.
Soort Lidmaatschap
(Tip hier je keuze van Lidmaatschap aan.)
Klik of sleep een bestand naar dit veld om te uploaden.
Klik hier om pasfoto te downloaden of sleep je pasfoto naar dit vak om de foto te uploaden.
Betaling van de Contributie en Bondsafdracht gaat uitsluitend via maandelijkse automatische incasso. Ondergetekende machtigt de vereniging WBB Giants hierbij via vermeld (IBAN) bankrekeningnummer de jaarlijkse afschrijving van de Bondscontributie (in 2 delen).
Naam

 


Wanneer je vóór deze inschrijving bij een andere Basketballvereniging lid bent geweest, dan ben je verplicht om een schuldvrij-verklaring te overleggen (aan te vragen bij de Penningmeester van de oude club)

Maak je inschrijving compleet door het AVG-Toestemmingsformulier in te vullen! Klik de Link hieronder aan:

 

 

versie WBB Giants 2023