Vertrouwenspersoon

De West Brabant Basketball GIANTS wil een vereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Zij dragen zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de Bond) bij een incident binnen de vereniging. (Kijk ook eens op de pagina, link: Sportiviteit & Respect)

De WBB Giants heeft twee vertrouwenspersonen: Jeanita Wierckx & Ton de Bont. Heeft u een kwestie die u niet lekker zit, dan is het mogelijk om Jeanita of Ton te benaderen. Bijvoorbeeld als er iets vervelends is voorgevallen tijdens een training of wedstrijd en als u daar in gesprek met de Trainer / Coach niet uitkomt. De vertrouwensperso(o)n(en) gaan met u in gesprek. U kunt uw verhaal of vraag met hen delen. Zij kijken zo nodig samen met u naar een passende oplossing. Daarbij kan soms hoor en wederhoor van belang zijn. Soms raadplegen zij deskundig advies. De uitkomst daarvan delen zij met u.

Jeanita is bereikbaar via e-mail: jeanita.wierckx@live.nl, Ton is bereikbaar via e-mail: apmdebont@cs.com

Onze vertrouwenspersonen behandelen de informatie altijd vertrouwelijk!

Het is ook altijd mogelijk om het Bestuur van de WBB Giants te benaderen via:

versie WBB Giants 2020