Slecht weer scenario  

Bij slecht weer (storm, extreme mist, sneeuw of gladheid zijn mogelijk zulke spelbrekers) is een aparte regeling van kracht. Referentie Competitie handboek NBB 2018 – 2019: Artikel 4.5 NBB Weersomstandigheden

Het uitgangspunt is dat alle wedstrijden gespeeld worden. Het kan zo zijn dat de weersomstandigheden in (een deel van) het land het gevaarlijk maken om te reizen. In de volgende gevallen is het toegestaan om niet af te reizen vanwege overmacht:

  • Het KNMI heeft voor (een deel van) de route code oranje of code rood afgegeven;
  • Op (een deel van) de route is er aantoonbaar geen weg- of OV-verbinding, die gebruikt kan worden om over te reizen.

 Procedure:

Besluit dat een team niet afreist, en onderbouw dit besluit met een van de bovenstaande redenen.

  1. Stel, zodra dit besloten is, de tegenstander op de hoogte dat het team niet afreist.
  2. Stel, zodra dit besloten is, de eventueel aangewezen scheidsrechters op de hoogte. Wanneer het niet mogelijk is om de scheidsrechters rechtstreeks te bereiken, kan dit via de Scheidsrechters-herplanner (voor de afdelingen) of Ed van den Broek ( Landelijke Competities: ? 0316 – 52 74 07 ).
  3. Informeer vanuit het bestuur de COI ( Competitie-Organiserende Instantie ) per e-mail welk team / teams niet af zullen reizen, en onderbouw de beslissing.
  4. De COI beslist of er inderdaad sprake was van overmacht.

  • Wanneer wordt besloten dat er wel sprake was van overmacht, dan wordt de wedstrijd in principe opnieuw ingepland.
  • Wanneer wordt besloten dat er geen sprake was van overmacht, dan wordt het team beschouwd als ‘niet te zijn op komen dagen’.
  • Wanneer een wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld, draagt de bezoekende vereniging bij aan de zaalhuur van de opnieuw vastgestelde wedstrijd. Dit bedrag is opgenomen in de LHB (Lijst van Heffingen en Boetes)

Mocht je er toch niet uitkomen, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze Wedstrijdsecretaris-WBB Giants:

+316 42 28 50 97,  

 

© NBB 2024