Lidmaatschap WBB Giants

ATTENTIE: Door een groter aanbod van nieuwe leden dan verwacht voor onze jeugdteams kan het zijn dat de Vereniging genoodzaakt is om uw kind tijdelijk op een wachtlijst te plaatsen. Via ons Secretariaat ontvangt u dan later bericht wanneer uw kind welkom is op de trainingen.

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze vereniging! Kom een keertje meetrainen of naar een wedstrijd kijken en maak kennis met de West-Brabant Basketball GIANTS en haar leden. Kandidaat-leden mogen drie (3) keer gratis meetrainen (Klik HIER voor inschrijven Proeftraining). Je kunt dan meteen je toekomstige Basketballvrienden en vriendinnen ontmoeten en beter leren kennen!

De kosten om te Basketballen verschillen naar leeftijd. Verder is een ieder naast contributie aan de vereniging ook een Bondsafdracht aan de Nederlandse Basketball Bond (NBB) verschuldigd.

Ben je enthousiast en wil je lid worden van onze vereniging? Klik dan de 2 linken hieronder aan voor het Inschrijf- èn het AVG- Toestemming formulier en vul beiden formulieren in.

 

 

Het lidmaatschap kan 2 keer per jaar worden opgezegd. Per 31 december en per 30 juni. Hiervoor kan het Opzegformulier worden ingevuld of een e-mail worden gestuurd naar info@wbbgiants.nl  Opzeggen dient altijd schriftelijk te geschieden. Uitzonderingen daargelaten, bij blessures of overschrijving naar een andere Club. Uitzonderingen ter beoordeling van het Bestuur. 

 Contributie

Contributie WBB Giants ( inning maandelijks via automatische incasso verplicht, zie Huisreglement ):

Lidmaatschap   Contributie WBB Giants
Leden tot 12 jaar   € 24,25 per maand
Leden van 12 tot 16 jaar   € 28,25 per maand
Leden van 16 jaar en ouder   € 30,25 per maand
Recreanten   € 25,00 per maand
In de contributie is al rekening gehouden met de verstrekking van wedstrijdtenue’s en het beschikbaar stellen van eventuele meerdere zaaldelen per week.

De contributie wordt aan het einde van de maand (afhankelijk van verwerking door de bank) per automatische incasso geïnd van uw rekening en gestort op ING rekening:

NL35 INGB 0002 2970 29  t.n.v.  WBB Giants-West-Brabant Basketball Giants.

Om tijd en kosten te besparen wordt er verder een dringend beroep gedaan op alle leden om zelf zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening, zodat de incasso op de gebruikelijke wijze uitgevoerd kan worden.

WBB Giants brengt GEEN incassokosten in rekening bij de automatische incasso.

Indien automatische incasso echter niet mogelijk is of het bedrag door jou of jouw bank wordt gestorneerd, dan zal er een factuur worden verstuurd eventueel gevolgd door een aanmaning met bijkomende kosten.

 Contributie / Bondsafdracht NBB

Contributie 2023 – 2024, inzake inschrijving bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB), wordt 1x per jaar doorbelast voor het nettobedrag:

Indelingen:   Afdracht per lid NBB:
Leden U8 tot en met U12   € 44,66 per jaar
Leden van U14 tot en met U20   € 66,35 per jaar
Leden van U22 jaar en Senioren   € 87,97 per jaar
Recreanten   € 27,12 per jaar
Niet spelende leden   € 11,77 per jaar

Tarieven zijn gebaseerd op de door de NBB verplichte contributie-bedragen over het jaar 2023-24, inclusief Collectieve Ongevallenverzekering. ( klik HIER voor meer informatie )

De èènmalige jaarlijkse Bondsafdracht wordt afzonderlijk van de contributie geïnd. Dit zal op 2 vaste termijnen worden geïncasseerd, in September en in Januari. Bovenstaand bedrag gedeeld door twee. Bij nieuwe leden wordt de eerste helft afgeschreven op het moment van Inschrijving. Mocht men pas in de tweede helft van het jaar inschrijven, dan wordt natuurlijk alleen het bedrag wat normaalgesproken in Januari zou worden geïncasseerd afgeschreven. 

© WBBGiants 2024