Lidmaatschap WBB Giants

Leuk dat je belangstelling hebt voor onze vereniging! Kom een keertje meetrainen of naar een wedstrijd kijken en maak kennis met de West-Brabant Basketball GIANTS en haar leden. Kandidaat-leden mogen drie (3) keer gratis meetrainen (Klik HIER voor inschrijven Proeftraining). Je kunt dan meteen je toekomstige Basketballvrienden en vriendinnen ontmoeten en beter leren kennen!

De kosten om te Basketballen verschillen naar leeftijd. Verder is een ieder naast contributie aan de vereniging ook een Bondsafdracht aan de Nederlandse Basketball Bond (NBB) verschuldigd.

Ben je enthousiast en wil je lid worden van onze vereniging? Klik dan de 2 linken hieronder aan voor het Inschrijf- èn het AVG- Toestemming formulier én vul beiden formulieren in. 

&

 Contributie

Contributie WBB Giants ( inning maandelijks via automatische incasso verplicht, zie Huisreglement ):

Lidmaatschap   Contributie WBB Giants
Leden tot 12 jaar   € 24,25 per maand
Leden van 12 tot 16 jaar   € 28,25 per maand
Leden van 16 jaar en ouder   € 30,25 per maand
Recreanten   € 25,00 per maand
In de contributie is al rekening gehouden met de verstrekking van wedstrijdtenue’s en het beschikbaar stellen van eventuele meerdere zaaldelen per week.
De voorgestelde aanpassing van de contributie is in deze bedragen opgenomen.

 

 

 

 

 

 

De contributie wordt aan het einde van de maand (afhankelijk van verwerking door de bank) per automatische incasso geïnd van uw rekening en gestort op ING rekening:

NL35 INGB 0002 2970 29  t.n.v.  WBB Giants-West-Brabant Basketball Giants.

Om tijd en kosten te besparen wordt er verder een dringend beroep gedaan op alle leden om zelf zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening, zodat de incasso op de gebruikelijke wijze uitgevoerd kan worden.

WBB Giants brengt GEEN incassokosten in rekening bij de automatische incasso.

Indien automatische incasso echter niet mogelijk is of het bedrag door jou of jouw bank wordt gestorneerd, dan zal er een factuur worden verstuurd eventueel gevolgd door een aanmaning met bijkomende kosten.

 Contributie / Bondsafdracht NBB

Contributie 2021-2022, inzake inschrijving bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB), wordt 1x per jaar doorbelast voor het nettobedrag:

Indelingen:   Afdracht per lid NBB:
Leden U8 tot en met U12   € 38,40 per jaar
Leden van U14 tot en met U20   € 56,67 per jaar
Leden van U22 jaar en Senioren   € 74,67 per jaar
Recreanten   € 23,70 per jaar
Niet spelende leden   € 12,14 per jaar

Tarieven zijn gebaseerd op de door de NBB verplichte contributiebedragen over het seizoen 2021 – 2022, inclusief Collectieve Ongevallenverzekering. (klik HIER voor meer informatie) De eenmalige jaarlijkse Bondsafdracht wordt afzonderlijk van de contributie geïnd tijdens het seizoen of bij aanvang lidmaatschap.

Versie: WBB Giants 2020