Leuk dat je belangstelling hebt voor onze vereniging! Kom een keertje meetrainen of naar een wedstrijd kijken en maak kennis met WBB Giants en haar leden. Kandidaat-leden mogen drie keer gratis meetrainen. Je kunt dan meteen je toekomstige basketbalvrienden en vriendinnen ontmoeten en beter leren kennen!

De kosten om te basketballen verschillen naar leeftijd. Verder is naast contributie aan de vereniging ook een bondsafdracht aan de NBB verschuldigd.

Ben je enthousiast en wil je lid worden van onze vereniging? Download hier ons inschrijfformulier.

Contributie WBB Giants

Contributie WBB Giants (inning maandelijks via automatische incasso verplicht, zie huisreglement):

Lidmaatschap Contributie
Leden tot 12 jaar € 23,25 per maand
Leden van 12 tot 16 jaar € 27,25 per maand
Leden van 16 jaar en ouder € 29,25 per maand
Recreanten € 24,00 per maand

Trainer-/opleidingsvergoeding € 10,00 per maand*

* In het seizoen 2015/2016 geldt dit (vanaf 1 augustus 2015) uitsluitend voor de volgende teams:

– H1: Gie de Ridder
– U18-1: Mickel Rovers
– U16-1: Adriaan Leyte
– Andere teams na afstemming bestuur en team

In de contributie is al rekening gehouden met de verstrekking van wedstrijdtenue’s en het beschikbaar stellen van eventuele meerdere zaaldelen per week.
De voorgestelde aanpassing van de contributie is in deze bedragen opgenomen.

Indien er meerdere leden van 1 gezin ingeschreven staan is er een familiereductie van € 1 per maand van toepassing op het 2e en volgende lid.

De contributie wordt aan het einde van de maand (afhankelijk van verwerking door de bank) per automatische incasso geïnd van uw rekening en gestort op ING rekening: NL35 INGB 0002 2970 29 t.n.v. WBB Giants-West Brabant Basketball Giants.

Om tijd en kosten te besparen wordt er verder een dringend beroep gedaan op alle leden om zelf zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening, zodat de incasso op de gebruikelijke wijze uitgevoerd kan worden.

WBB Giants brengt GEEN incassokosten in rekening bij de automatische incasso.

Indien automatische incasso echter niet mogelijk is of het bedrag door u of uw bank wordt gestorneerd, dan zal er een factuur worden verstuurd eventueel gevolgd door een aanmaning met bijkomende kosten.

Contributie / bondsafdracht NBB

Contributie inzake inschrijving bij de Nederlandse Basketball Bond (NBB), wordt 1x per jaar doorbelast voor het nettobedrag:

Lidmaatschap Contributie / bondsafdracht NBB (per lid)
Leden tot 12 jaar € 33,13 per jaar
Leden van 12 tot 20 jaar € 50,90 per jaar
Leden van 20 jaar en ouder € 68,58 per jaar

Tarieven zijn gebaseerd op de door de NBB verplichte contributiebedragen over het seizoen 2015-2016, inclusief collectieve ongevallenverzekering.

De eenmalige jaarlijkse bondsafdracht wordt afzonderlijk van de contributie geïnd tijdens het seizoen of bij aanvang lidmaatschap.

Opzeggen lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail vóór het einde van de maand bij het secretariaat. Dit kan bij: Marjet Lubbers-Bruijnse, secretariaatwbbgiants@ziggo.nl

WBB Giants zal de automatische incasso stopzetten aan het einde van de maand waarin in het lidmaatschap is opgezegd. De maand van opzegging is nog wèl verschuldigd.