AANBOD VOOR TRAINERS EN COACHES

 BT3: ZELFSTANDIG TRAINER / COACH

De BT3 trainer; de onmisbare schakel in elke vereniging. De BT3 trainer is de trainer die in staat is een specifieke doelgroep binnen de vereniging te motiveren en naar een hoger niveau te tillen. Hij of zij is daarmee de held van elke club!

ONTWIKKELINGEN

Met ingang van seizoen 2021-2022 wordt de BT3 vernieuwd! In een unieke samenwerking tussen CSE Zwolle en de NBB, wordt er een lesprogramma ontwikkeld, welke zowel door de bond als het onderwijs gebruikt kan worden. Voor studenten is het daardoor mogelijk om naast het keuzedeel direct ook een bondsdiploma te behalen.

Voor de NBB geldt, dat zij zich tot doel hebben gesteld om de BT3 regionaal aan te bieden in de clusters die ook door de afdeling Verenigingsondersteuning worden gehanteerd. Hierdoor kunnen deelnemers van clubs elkaar (beter) leren kennen en kennis uitwisselen. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met je accountmanager.

PROGRAMMA

Het programma volgt in principe de dynamiek van een seizoen en zal worden aangeboden in de periode september tot en met mei. De opleiding is hybride vorm gegeven, welke betekent dat de deelnemer zichzelf kan voorbereiden op de bijeenkomsten via informatie, filmpjes, podcasts en opdrachten in de Elektronische Leeromgeving “Flowsparks”. Onder leiding van de leercoach worden er intervisie bijeenkomsten georganiseerd, welke deels in een klaslokaal, deels in de zaal zullen plaatsvinden. De onderwerpen van de modules worden gerelateerd aan de KSS 2017, inspelend op de verwachtingen KSS herijking 2021, en zal in elk geval bevatten:

 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan & Hoe maak ik een portfolio
 • Introductie op ontwikkelingsmodellen & speciale doelgroepen
 • Pedagogisch handelen in een veilig sportklimaat
 • Handvaten voor training geven & didactische vaardigheden
 • Breed Motorisch Ontwikkelen
 • Blessurepreventie
 • Trainingskunde & Voedingsleer
 • Sporttechnische leerlijnen
 • Tactische leerlijnen
 • Groeimindset, coaching en communicatie
 • Organiseren van sportaanbod
 • Voortgang van spelers monitoren
 • Aansturen van sporttechnisch kader
AFRONDING & EXAMINERING

De opleiding wordt geëxamineerd conform de competenties trainers/coachopleiding, niveau 3 en valt hiermee onder de KSS. Voor de studenten wordt de opleiding afgesloten met een examen keuzedeel “basketbal” op niveau 3. Het examen bestaat uit een (video)portfolio en een praktijkobservatie.

De verwachting is dat medio mei 2022 de BT3 geëxamineerd kan worden conform de eisen van een nieuwe KSS. Tot die tijd werken we nog met de huidige examens, die te vinden zijn op de downloadpagina.

De BT3 kan slechts worden geëxamineerd worden door NBB aangestelde PVB beoordelaren.

TOELATING & VRIJSTELLINGEN

Toelating gebeurt op basis van de een BT-2 opleiding, een afgeronde Fast Break cursus of andere sportopleiding.

Vrijstelling voor onderdelen van de BT3 is mogelijk BT3 geschied op basis van ervaring, achtergrond en competenties. Indien een coach reeds over de benodigde competenties beschikt, kan de toetsingscommissie beslissen dat onderdelen van de opleiding of niet gevolgd hoeven worden of er vrijstelling van deelkwalificaties gegeven kunnen worden.

FINANCIËN & SPORTAKKOORD

Deze opleiding kan niet gefinancierd worden door het Sportakkoord, deze mogelijkheid is er alleen voor de basis opleidingen.

De kosten voor de BT3 worden opnieuw berekend, en voor de zomervakantie bekend gemaakt. Deze zullen niet meer bedragen dan de huidige kosten. De kosten voor het opleidingsdeel en examendeel blijft gescheiden.

MEER INFORMATIE & AANMELDEN

De opleidingen worden bij voorkeur regionaal aangeboden. Via onze accountmanagers stimuleren wij dat clubs samen gaan werken om deze cursus te organiseren en voldoende deelnemers werven. Doel is om in september/oktober 2021 in de eerste regio’s te starten.

Inschrijven gaat via de aanmeldlink. Kies in eerste instantie ‘landelijk’ – ‘opleidingen’ – ’trainersopleidingen – BT3′. Na inschrijving wordt gekeken of we voldoende deelnemers hebben om daadwerkelijk in de regio te kunnen beginnen. We zullen contact opnemen, voordat de opleiding wordt bevestigd.

Voor meer informatie kunt u opnemen met Jorrit Beerens (jorrit.beerens@basketball.nl).

Nederlandse Basketball Bond 2023