AANBOD VOOR  SCHEIDSRECHTERS

De NBB maakt voor arbiters onderscheid tussen opleidingen, cursussen en clinics. We kunnen van een opleiding spreken indien het programma gebaseerd is op “kwalificatie structuur sport” (KSS) en ook op deze manier wordt geëxamineerd.

Bij een cursus bepaalt de NBB zelf de inhoud en of het nuttig is om deze cursus te examineren. Deze wordt afgesloten met een certificaat.

Een clinic is een opleiding van korte duur (bijvoorbeeld een dagdeel) en wordt afgesloten met een “bewijs van deelname”.

Indien u klikt op een van de onderstaande blokken, vindt u meer informatie over het programma, de kosten, startdata en mogelijkheden tot inschrijven

Opleidings- en cursusaanbod:

 BS2 – VERENIGINGSSCHEIDSRECHTER

Voor basketballwedstrijden zijn twee scheidsrechters nodig. Om te mogen fluiten heb je een diploma of licentie nodig, afhankelijk van het niveau van de wedstrijd. Voor het fluiten van wedstrijden bij jouw eigen vereniging volstaat een diploma Basketballscheidsrechter 2.

Een Basketball Scheidsrechter 2 (BS2) is in staat om wedstrijden op verenigingsniveau te fluiten. Het opleidingstraject tot BS2 bestaat uit twee workshops, die door een vereniging zelf worden georganiseerd. Deze workshops, die gaan over Arbitragetechniek (het fluiten zelf) en spelregelkennis, bereiden de deelnemer voor op het fluiten van officiële competitiewedstrijden. Daarnaast fluit je in het opleidingstraject minimaal één wedstrijd om te oefenen.


De BS2 opleiding wordt afgerond met het fluiten van een wedstrijd, dit is de Proeve van Bekwaamheid (PvB). Als je de Proeve goed volbrengt ben je geslaagd voor je BS2 diploma.

Er zijn drie toelatingseisen voor de BS2:

> De deelnemer is minimaal 13 jaar

> De deelnemer is lid van de NBB

> De deelnemer heeft een spelregelbewijs

EEN BS2 ORGANISEREN

Verenigingen die interesse hebben om de BS2 te organiseren kunnen voor meer informatie het opleidingsplan bekijken op de downloadpagina. Bij interesse kunnen verenigingen zich melden bij Caroline Stevens (caroline.stevens@basketball.nl).

De 10 tips voor het organiseren van een BS2 opleiding helpt verenigingen bij de organisatie van een BS2 opleiding.

DOWNLOADS

Kijk voor alle beschikbare documenten over deze opleiding op de downloadpagina.

KOSTEN

De vereniging die de opleiding organiseert is verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

INSCHRIJVEN

Aanmelden voor de BS2 gaat via de organiserende vereniging. De vereniging schrijft vervolgens alle deelnemers in één keer in bij de NBB.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Caroline Stevens (caroline.stevens@basketball.nl).

VOORWAARDEN

Op de Basketball Scheidsrechtersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de ‘Inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen‘ van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing

 BS3 – AFDELINGSSCHEIDSRECHTER

Een Basketball Scheidsrechter 3 (BS3) is in staat om wedstrijden op afdelingsniveau (aangeschreven door de NBB) en in de Tweede Divisie te fluiten. Het BS3 opleidingstraject duurt ongeveer een half seizoen en bestaat uit vier workshops met praktijkopdrachten, een spelregeltoets en het geven van begeleiding bij de eigen vereniging.

De vier workshops gaan over:

> Spelregelkennis

> Arbitragetechniek

> Basketballinzicht

> Leiderschap & Sportiviteit

Daarnaast fluit je in het opleidingstraject onder begeleiding nog een aantal wedstrijden op het toekomstige BS3 niveau. Deelname aan de opleiding is niet vrijblijvend! Er wordt verwacht dat de workshops worden voorbereid, dat je aanwezig bent bij de workshops en dat de praktijkopdrachten worden gedaan.

De BS3 opleiding wordt afgerond met het insturen van een portfolio en het fluiten van een examenwedstrijd, dit is de Proeve van Bekwaamheid (PvB).

TOELATINGSEISEN

Er zijn drie toelatingseisen voor de BS3:

> De deelnemer is minimaal 16 jaar

> De deelnemer is lid van de NBB

> De deelnemer heeft een F- of een BS2 diploma

DOWNLOADS

Kijk voor alle beschikbare documenten over deze opleiding op de downloadpagina.

KOSTEN

Een BS3-opleiding kost € 150,- per deelnemer. Het bedrag zal worden doorbelast aan de vereniging, dit wordt verwerkt in de rekening courant in Sportlink.

INSCHRIJVEN

Aanmelden voor de BS3 kan via Sportlink.

Wil je meer weten? Neem dan contact op via opleidingen@basketball.nl.

VOORWAARDEN

Op de Basketball Scheidsrechtersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de ‘Inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen’ van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing.

  BS4 – LANDELIJK SCHEIDSRECHTER

Een Basketball Scheidsrechter 4 (BS4) fluit wedstrijden op landelijk niveau. De BS4-opleiding is vooral gericht op scheidsrechters die landelijk willen gaan fluiten. Daarnaast kan je de BS4 ook volgen wanneer je in de afdeling wil blijven fluiten, maar je eigen niveau wilt verbeteren. Het traject bestaat uit zeven workshops met bijbehorende praktijkopdrachten, twee oefenwedstrijden fluiten onder begeleiding, een schriftelijk examen spelregel- en reglementenkennis en een portfolio. De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid; het fluiten van een examenwedstrijd.

De workshops gaan over:

> spelregels & reglementen

> arbitragetechniek & samenwerking

> techniek & tactiek

> leiderschap & sportiviteit

> begeleiding van scheidsrechters in opleiding.

Er zijn vier toelatingseisen voor de BS4:

> De deelnemer is lid van de NBB

> De deelnemer is minimaal 16 jaar oud

> De deelnemer heeft een E of BS3-diploma

> De deelnemer fluit actief in de hoogste aanschrijvingsklassen van een afdeling

OPLEIDING

In het seizoen 2021 – 2022 start er in Nieuwegein een BS4 opleiding. Bij voldoende aanmeldingen binnen een afdeling kan er een tweede opleiding starten binnen die afdeling. In principe geef je je op voor de locatie Nieuwegein.

De opleiding rond je af binnen één speelseizoen.

We beginnen met een Kick-Off sessie. Tijdens de kick-off krijg je informatie over de opzet en inhoud van het programma. Je maakt kennis met je docenten en je krijgt informatie over wat er allemaal van je verwacht wordt. Maar ook uitleg over de te maken opdrachten, het videoprogramma, je portfolio en de PvB.

DOWNLOADS

Kijk voor alle downloads over deze opleiding op de downloadpagina.

De opleiding tot BS4 wordt uitsluitend georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond.

KOSTEN

Een BS4-opleiding kost € 265,- per deelnemer. Het bedrag wordt doorbelast aan de vereniging via de rekening courant in Sportlink of direct aan de deelnemer, welk via iDeal kan betalen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Caroline Stevens via caroline.stevens@basketball.nl.

VOORWAARDEN

Op de Basketball Scheidsrechtersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de ‘inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen’ van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing. Alleen portfolio’s ingeleverd n.a.v. een officiële NBB BS4 opleiding worden geaccepteerd voor deelname aan de BS4 Proeve van Bekwaamheid.

 DOWNLOADS