Scheidsrechters-Opleiding

Scheidsrechters zijn een belangrijk onderdeel van de Basketballsport. Om alle wedstrijden in alle competities in goede banen te leiden moeten er uiteraard genoeg scheidsrechters zijn. De Nederlandse Basketball Bond biedt drie niveaus opleidingen aan voor scheidsrechters:

Bekijk het overzicht met de kenmerken van de verschillende scheidsrechtersopleidingen, een beknopte weergave van voorwaarden, kosten en contactpersonen.

Voorwaarden
Op de Basketball Scheidsrechtersopleidingen (niveau 2, 3 en 4) zijn de ‘Inschrijf- en betalingsvoorwaarden opleidingen’ van de Nederlandse Basketball Bond van toepassing.

Naast de spelregels zijn ook de mechanics van belang binnen arbitrage.

 Basketballscheids: Goede beslissing!

‘Basketballscheids: goede beslissing!’ Dat is de titel van de campagne die de Nederlandse Basketball Bond in de Week van de Scheidsrechter 2017 heeft gelanceer. Doel van de campagne is het imago van scheidsrechter een boost te geven en nieuwe scheidsrechters te  werven.

De naam van de campagne kan op meerdere manieren worden uitgelegd. De NBB is ontzettend blij met z’n scheidsrechterskorps. Het is een goede beslissing dat ze zijn gaan fluiten. En zij die nog gaan doen in de toekomst, nemen ook een goede beslissing. En voor een scheidsrechter is er natuurlijk niets mooiers als je in het veld een goede beslissing neemt en daarvoor een compliment krijgt. Goede beslissing, scheids!

Binnen de campagne wordt regelmatig aandacht besteed aan de verschillende onderdelen, niveaus en aspecten van arbitrage. Lees via onderstaande links meer:

  VSK-bijscholingen

Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil de sport ongewenst gedrag tegen scheidsrechters en officials voorkomen en aanpakken. Vanuit dit programma zijn verschillende bijscholingen ontwikkeld om scheidsrechters en officials te helpen bij het vervullen van hun rol.

Training Mentale Weerbaarheid

Regelmatig worden scheidsrechters en officials tijdens of na de wedstrijd geconfronteerd met kritiek op hun functioneren. Soms leidt dat tot intimiderend of agressief gedrag. Hoe gaat een scheidsrechter daarmee om? Hoe leidt een scheidsrechter dat in goede banen, hoe zorgt hij voor dat het niet escaleert? Die vragen staan centraal tijdens de training Mentale Weerbaarheid.

Lees meer over de training Mentale Weerbaarheid.


Cursus praktijkbegeleiding

Veel (verenigings-) scheidsrechters en –officials hebben behoefte aan meer en betere begeleiding. Zij willen zich graag verbeteren, net als sporters hebben zij behoefte aan coaching. Hiervoor wordt de cursus praktijkbegeleiding ingezet.

Lees meer over de cursus praktijkbegeleiding.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de WBB Giants, Contactpersoon en coördinator Bondsscheidsrechters Pierre de Vos.

versie: NBB augustus 2019